WeekagendaIn de weekagenda worden regelmatig terugkerende activiteiten opgenomen. Elke activiteit wordt hierbij aangeduid met een klein pictogram die het soort activiteit voorstelt. Bijvoorbeeld een wandelend persoon voor een activiteit die buitenshuis is, of een verpleegster als het om buurt/mantelzorg gaat.

Voordat de agenda daadwerkelijk gebruikt gaat worden, is het verstandig eerst een lijst samen te stellen van alle herinneringsmomenten die belangrijk kunnen zijn en in de agenda ingevoerd gaan worden. WiV wordt standaard geleverd met één herinnering die gebruikt kan worden als er geen enkele herinnering aan de lijst wordt toegevoegd.

Via de “+” toets kunnen nieuwe herinneringen worden toegevoegd. Bestaande herinneringen worden gewijzigd door op de betreffende regel te klikken. Het scherm rechts wordt vervolgens weergegeven.

agenda standaard bewerkenElke activiteit heeft een naam waarmee deze zich onderscheidt van de andere. Achter “Afspraak” wordt de tekst vermeld die de gebruiker te zien krijgt. Als er meerdere varianten van een herinnering zijn (bv. ochtend of middag) dan komt dat tot uitdrukking in de naam.

Bij elke activiteit hoort ook een tijd waarop deze meestal plaatsvindt. Als het alleen om een informatieve herinnering gaat waarbij de gebruiker niet zelf in actie hoeft te komen, bijvoorbeeld “Tafeltje Dekje” of een bezoek van Buurtzorg, dan kan kan een vinkje geplaatst worden bij “Informatief”, waardoor de mogelijkheid tot invullen van de start- en eindtijd vervalt. Als er een vinkje bij “Hele dag” gezet wordt, staat het deze herinnering altijd bovenaan de lijst en wordt niet grijs. Een typische toepassing is een verjaardag.

Achter “Alarm start:” wordt het aantal minuten voorafgaand aan de ingestelde tijd gekozen, waarbij gestart wordt met de akoestische meldingen en waarbij de achtergrondkleur verandert in geel. De tijd achter “Alarm eind:” geeft aan hoelang vanaf de ingeplande tijd de alarmering doorgaat en de achtergrondkleur oranje blijft. Na deze tijd wordt de achtergrondkleur rood. Achter “Alarm elke:” wordt het aantal minuten vermeld tussen twee akoestische waarschuwingen.

Via de vinkjes “Ma” t/m “Zo” wordt aangegeven voor welke dagen van de week deze herinneringen automatisch moeten worden ingepland. Daaronder kan worden gekozen voor “Elke week”, “Even weken” of “Oneven weken”. Als geen van deze 3 vinkjes wordt gezet, dan zal deze herinnering niet automatisch worden ingepland.