Op deze pagina staat een aantal tips om snel met WiV van start te kunnen gaan. Download de app van de Google Play Store en installeer deze. Als eerste vraagt WiV om enkele gebruiker gegevens. Deze worden alleen gebruikt om uw contactgegevens te tonen bij andere gebruikers waar u de agenda mee gaat delen.

Na installatie kunt u de volgende stappen uitvoeren:

  • Maak een aantal standaard afspraken aan van activiteiten die regelmatig terugkeren (hoofdscherm menu “Weekagenda”). Denk bv. aan Tafeltje dekje, wekelijkse voetbaltraining, Bridgeclub, Bioscoop of, vergadering van de club. Vul bij deze activiteiten alvast een tijdstip in waarop deze plaatsvindt en indien gewenst een alarmering. Kies een plaatje dat de activiteit het best symboliseert. Ook indien gewenst plaats een vinkje bij “Google koppeling” om de activiteit nadat deze is ingepland ook in de eigen Google agenda te plaatsen
  • Plaats een vinkje bij “Google agenda synchronisatie” (via hoofdscherm “Instellingen”) en vul het eigen Google account in. Hierdoor zullen agenda items in de Google agenda opgehaald worden en toegevoegd aan de WiV agenda en omgekeerd WiV afspraken worden toegevoegd aan de Google agenda als zij als zodanig zijn aangevinkt.
  • Markeer standaard afspraken die dagelijks/wekelijks terugkeren met een vinkje bij “Wekelijks” en plaats een vinkje bij de betreffende dag(en). Om het automatisch inplannen te activeren plaats een vinkje bij “Agenda automatisch inplannen” (hoofdscherm menu “Instellingen”) en vul het aantal dagen in dat in het vooruit ingepland moet worden.

 

Contactpersonen toevoegen

Nadat WiV in gebruik is genomen, is het mogelijk de agenda te delen met bv. een mantelzorger of partner/familielid. In dit voorbeeld zal gesproken worden over mantelzorger (“Herman”) en verzorgde (“Catharina”). De mantelzorger installeert de eigen agenda op gelijke wijze als hierboven beschreven. Over het algemeen zal deze aan een ander Google account gekoppeld worden als ook daar een Google koppeling gewenst is. Nadat deze koppeling tot stand gekomen is, moeten wederzijds rechten worden toegekend:

De hoofdgebruiker accepteert in het certificaatscherm de toegang tot de eigen agenda door een vinkje te plaatsen bij “Agenda”. De vinkjes bij “Instellingen” en “Certificaatbeheer” zijn zijn afhankelijk van de rol die de mantelzorger (of partner cq familielid etc.) vervult:

Mantelzorger

Certificaat MantelzorgerIn deze rol krijgt de mantelzorger het beheer over de te verstrekken certificaten en worden de rechten van de gebruiker beperkt tot alleen het inzien van de eigen agenda. De gebruiker moet daartoe eerst dit recht verlenen aan de mantelzorger, door het vinkje te plaatsen bij “Certificaatbeheer” van Herman aan Catharina. Nadat dit recht is toegekend, is de mantelzorger in staat om vanaf de eigen tablet of smartphone het toegangsrecht voor anderen te beheren.

Na het toekennen van de rechten, kan de weekagenda ingevuld worden na gewisseld te hebben naar de agenda van de verzorgde.

Nadat de mantelzorger het recht over het beheer van de certificaten heeft verkregen, kan de mantelzorger ook toegang voor anderen (familie, Buurtzorg etc.) accepteren namens de verzorgde. Verzoeken moeten dan dus door de betrokkenen verzonden worden aan het adres van de verantwoordelijke mantelzorger en worden door de mantelzorger geaccepteerd door eerst te wisselen naar de agenda van de verzorgde.

Verzorgde

Certificaat verzorgdeIn deze rol zal over het algemeen de functionaliteit beperkt worden, om te voorkomen dat de verzorgde per ongeluk ongewenste wijzigingen aanbrengt. Daartoe worden de vinkjes bij “Instellingen” en “Certificaatbeheer” uitgezet te hebben.

Via het instellingenscherm kunnen contacten toegevoegd worden, waarmee in geval van een noodsituatie contact gemaakt kan worden.

Partner

Over het algemeen zijn de instellingen zoals die gemaakt worden bij een mantelzorger-verzorgde relatie gelijk aan die bij partner-partner. Echter zal er ook een wederzijdse toegang tot elkaars agenda nodig zijn en voert elke partner het eigen beheer over de certificaten. De uitnodiging zal ook wederzijds uitgevoerd moeten worden.