Agenda delenDe agenda kan op eenvoudige wijze gedeeld worden met anderen die ook WiV app hebben geïnstalleerd. Via een ingebouwde functie kan een verzoek opgesteld worden dat via de mail verzonden wordt. Nadat het contact zo is gelegd, kunnen rechten worden toegekend voor het lezen van de agenda en het beheren van de instellingen.

Gebruikers worden beheerd via certificaten die in de app worden opgeslagen en uitgewisseld via de centrale database waar ze ook zijn opgeslagen. De certificaten zijn net als alle andere informatie versleuteld en kunnen alleen door de app zelf gelezen en aangepast worden.

Rechts is een voorbeeld van een gebruiker die toegang tot zijn agenda heeft verleend aan twee gebruikers (Buurtzorg en Catharina) en zelf toegang heeft tot drie agenda’s (Catharina, De Vries en Buurtzorg). De pijlen geven de richting aan en de twee andere plaatjes symboliseren het recht tot agenda toegang en instellingen.

Door op een regel van deze lijst te klikken, kunnen de gegevens van elk certificaat worden ingezien en zo nodig gewijzigd. certificaatDe naamgegevens kunnen alleen gewijzigd worden in het certificaat van de hoofdgebruikers, in dit geval dus mevr. HAM Janssen en Tineke Janssen zelf. Wel kunnen hier de rechten worden ingevuld. In dit voorbeeld mag Tineke de agenda inzien, instellingen aanpassen, certificaten in haar naam beheren en notities van anderen in haar agenda inzien.

Omdat Tineke in dit voorbeeld certificaatrechten heeft, kan zij dus ook zelf certificaten voor haar beheren en uitgeven.

Relaties via deze certificaten worden altijd opgezet vanuit de gebruiker (vaak dus de mantelzorger) die toegang wenst tot de agenda van een andere gebruiker (de zorgbehoevende). De eerste stap is het van uit het certificatenscherm indrukken van de “+” toets, waardoor het nevenstaande scherm getoond wordt.Uitnodiging

Hierin wordt de naam van de andere gebruiker vermeld en haar email adres. Na het indrukken van de mail knop, wordt de mail via de eigen mail verstuurd en tevens wordt dit verzoek opgeslagen in de centrale database.

Indien gewenst kan hier de tekst van de mail nog aangepast worden.

De mail bevat een link naar de database, waarmee mevrouw Janssen de koppeling met de gegevens van de aanvrager kan maken. Door op de link te klikken vanuit de mail, worden de gegevens ingelezen in WiV. Hieronder staat links de te verzenden mail en rechts het scherm dat in WiV getoond wordt na het aanklikken van de link. Na het klikken op de opslaan-knop, wordt het certificaat toegevoegd en kunnen toegangsrechten toegekend worden.

UitnodigingUitnodiging

 

 

 

 

 

 

 

KeuzeschermNadat de gebruiker op deze manier is toegevoegd, verschijnt het certificaat ook in de lijst van de aanvrager en kan de agenda gekozen worden. klik daartoe op het hoofdscherm op de datum waardoor nevenstaand scherm getoond wordt. In deze lijst staan de namen van personen waartoe deze gebruiker toegang heeft tot de agenda. Door op de naam te klikken, wordt de betreffende agenda geselecteerd. De agenda reageert dan iets trager, omdat de gegevens telkens via het Internet geladen moeten worden.

Naast de naam van de gebruiker, wordt ook de (datum/)tijd getoond waarom deze voor het laatst actief is geweest met WiV. Als dit nog niet vandaag is geweest, dan wordt een blauwe achtergrond getoond.