Op dit scherm worden de herinneringen van de agenda weergegeven. In beginsel wordt de huidige dag weergegeven en bij de overgang naar een nieuwe dag loopt de datum automatisch mee. Via twee pijl-knoppen kan naar de volgende en vorige dagen worden gegaan. Als de huidige dag wordt getoond, staat de dag van de week altijd in grote letters boven het scherm. Als naar de volgende of vorige dag wordt gegaan, geeft het scherm dit ook letterlijk weer via de teksten “Morgen”respectievelijk “Gisteren”. Bij dagen die verder weg liggen van vandaag, wordt alleen de datum weergegeven.

Hoofdscherm agendaElke herinnering wordt bij het begin van de dag in een licht blauwe achtergrond weergegeven. Als de herinnering alleen is ingesteld als “herinnering”, dan verandert de achtergrond naar grijs zodra het tijdstip waarop deze is ingesteld is gepasseerd. Als er wel interactie van de gebruiker wordt verwacht, wordt de kleur geel voorafgaand aan het ingestelde tijdstip, oranje als de tijd is aangebroken en rood als deze is gepasseerd zonder reactie van de gebruiker. Er wordt ook een akoestisch signaal gegeven, met intervallen die voor elke herinnering zijn in te stellen.

Door een seconde op de herinnering te drukken, wordt deze uitgeschakeld. Als de gebruiker daartoe de rechten heeft gekregen, kan er ook kort op de herinnering worden getikt, waarbij een scherm wordt getoond dat meer mogelijkheden biedt.

Herinnering details

Agenda detailsAls op de herinnering regel wordt geklikt, dan wordt het nevenstaande scherm getoond. Dit scherm is alleen toegankelijk als voor de gebruiker een vinkje staat op het instellingen scherm bij “Instellingen” om te voorkomen dat een gebruiker die onvoldoende vertrouwd is met de agenda, onbedoeld herinneringen verwijdert.

Door op het groene vinkje te klikken, wordt de herinnering gemarkeerd als “Gedaan”.

Door op het rode stopbordje te klikken, wordt aangegeven dat deze herinnering niet wordt uitgevoerd. De signalering zal niet meer worden uitgevoerd.

Door op de prullenbak te klikken, wordt deze herinnering verwijderd.

 

Afspraak bewerken

Afspraak bewerken

Na het klikken op het potlood of op de naam van de afspraak kunnen de instellingen van de herinnering aangepast worden. Nevenstaand scherm verschijnt vervolgens. Bovenaan het scherm staat de standaardafspraak die als basis is gebruikt. Meestal zal deze niet meer gewijzigd worden, maar zal alleen de tijd (en eventueel de datum helemaal bovenaan het scherm) gewijzigd worden. Ook kunnen de signaalmomenten gewijzigd worden: het aantal minuten voorafgaand aan de herinnering en het aantal minuten erna. Als er een waarde bij “Alarm elke” wordt ingevuld, zal er elke xx min een geluidssignaal worden gegeven.

Als de keuze voor de basisafspraak (het bovenste keuzelijstje) wordt gewijzigd, dan zullen alle daarbij behorende opties overgenomen worden, maar kunnen vervolgens wel weer gewijzigd worden.