Google agendaDe agenda van WiV kan worden gekoppeld aan een Google agenda. Per afspraak kan gekozen worden of deze koppeling wel of niet moet worden gemaakt. Afspraken die het karakter van een herinnering hebben (“Boterham eten”, “Medicijnen”) zullen over het algemeen niet gedeeld worden met de Google agenda, maar verjaardagen, kapper of het bezoek van Buurtzorg zullen wel gedeeld willen worden met de Google agenda. Het delen vindt altijd plaats vanuit de tablet/smartphone van de gebruiker zelf. Het Google account is typisch een account dat gedeeld wordt met een familielid/mantelzorger, zodat relevante afspraken door deze persoon gezien kunnen worden.

Voorbereiding

Voordat deze voorziening kan worden gebruikt, moet het Google account gekoppeld worden. Via het scherm “Instellingen” wordt de Google koppeling geactiveerd door een vinkje te plaatsen bij “Google agenda synchronisatie” en vervolgens het te gebruiken Google account te kiezen.

Gebruik

Agenda met Google afspraakNadat op deze manier de Google agenda is gekozen, worden afspraken die in de Google agenda worden ingevoerd automatisch toegevoegd aan WiV en voorzien van een Google pictogram. Naderhand kan de herinnering in WiV aangepast worden en voorzien worden van een ander pictogram en eventueel een waarschuwing.

Omgekeerd kunnen ook afspraken in WiV doorgekoppeld worden naar de Google agenda. Datum/tijd en omschrijving worden toegevoegd aan de Google agenda. Wijzigingen in zowel de Google agenda als WiV worden uitgewisseld. Daartoe moet een vinkje geplaatst worden bij de herinnering bij “Google koppeling”. Elke wijziging in de herinnering zal doorgevoerd worden naar de Google agenda. Een wijziging die aangebracht wordt in de Google agenda, zal worden doorgevoerd in de WiV agenda.

Toepassing

Het koppelen van de WiV agenda aan een Google agenda is nuttig in de volgende situaties:

Mantelzorger. De relevante herinneringen van de zorgbehoevende worden gesynchroniseerd met de de Google agenda, die wordt gedeeld met de mantelzorger. De mantelzorger ziet zo de afspraken in de eigen agenda tezamen met de eigen afspraken. En kunnen zo eenvoudig beheerd worden.

Partners. De agenda’s van de gebruiker en de partner kunnen optimaal op elkaar worden afgestemd.