Wat ist Vandaag is een agenda app die bedoeld is voor zowel (dementerende) ouderen als minder oudere gebruikers, die structuur aan hun dagindeling willen geven. Het beantwoorden van de belangrijkste vraag: “Wat is het vandaag? Donderdag” ….. de datum is niet zo interessant. “Donderdag… dus ik ga vanmiddag naar de soos, vanavond naar de bridge.”  Structuur aan de dag, aan de week. Eenvoudige bediening staat voorop, zodat ook mensen met dementie kunnen begrijpen wat er op de agenda getoond wordt.

WiV is ook een app waarmee de structuur gedeeld kan worden met anderen, met de eigen partner, de mantelzorger, zorginstelling maar ook als betere vervanging van de “belcirkel”.

De basis van WiV vormt de weekagenda. Hierin worden alle wekelijks terugkerende herinneringen opgenomen. Dag(en) van de week, tijd en omschrijving zijn de belangrijkste gegevens die hierin opgenomen zijn. Daarnaast wordt een icoon gekozen die de herinnering symboliseert en kunnen optioneel signaleringsmomenten worden gekozen. Zowel visueel als akoestisch.

Belangrijkste functies voor de gebruiker

Het hoofdscherm van WiV toont per dag de herinneringen voor de betreffende dag. Met een kleur wordt de status van de herinnering weergegeven. Herinneringen die niet opgevolgd worden, veranderen van wit bij het begin van de dag via geel en oranje naar rood. Voor elke herinnering kan ingesteld worden hoe lang en hoe vaak er een waarschuwing via een geluidssignaal moet worden gegeven. De gebruiker kan zelf deze herinneringen uitschakelen zodra er actie is ondernomen.

Op het hoofdscherm is ook een rode alarmknop aanwezig, waarmee de gebruiker snel kan “schakelen” naar een hulpverlener of familielid.

 

Alarmering

AlarmOp het hoofdscherm is een alarmeringsknop aanwezig. Door het indrukken van de rode knop, wordt automatisch verbinding gemaakt met de contactpersoon die daarvoor aangewezen is. Er kan gewerkt worden met Skype, telefoon of SMS. Als de gebruiker de rode knop indrukt, zal na 10 sec. automatisch de eerste keuze gebruikt worden. Tijdens het aftellen kan de gebruiker zelf een andere optie kiezen die beter van toepassing is op de noodsituatie of direct de bovenste keuze maken.

 

Google agenda integratie

WiV kan gekoppeld worden aan een Google agenda. Afspraken in de Google agenda worden overgenomen in WiV en herinneringen in WiV kunnen selectief toegevoegd worden aan de Google agenda. Afspraken die eenmaal uitgewisseld zijn, blijven met elkaar “gekoppeld”. Door de Google agenda te delen met een mantelzorger, is de mantelzorger op eenvoudige wijze altijd op de hoogte van de actuele afspraken met bv. Buurtzorg.

Chat gesprek

ChatBelangrijk onderdeel is ook het chat gesprek. Hiermee kan een op WhatsApp gelijkende chat worden gehouden met andere gekoppelde gebruikers van WiV. Het belangrijkste verschil met WhatsApp is dat in WiV chats in beginsel gegroepeerd worden op datum. Ook tussendoor kan een nieuw “gesprek” gestart worden. Oudere gesprekken komen in een archief terecht, dat eenvoudig weer opgeroepen kan worden.

Vanaf het hoofdscherm is de chat bereikbaar via een gele knop. Op deze knop verschijnt een rode telefoon als er ongelezen berichten beschikbaar zijn. Als er ongelezen chat berichten zijn, wordt de gebruiker direct naar het betreffende bericht doorgestuurd.

Belcirkel

Een controlemiddel dat bij alleenstaanden vaak gebruikt wordt is de belcirkel: een groep van ca. 5 personen belt elkaar ‘s morgens na het opstaan op om zo aan te geven dat men opgestaan is. Als dit door ziekte (of erger…) niet kan worden gedaan, kan de persoon die het telefoontje verwachtte op nader onderzoek gaan. Dit kan met deze app ook worden gedaan: iedereen binnen de groep kan van elkaar zien wanneer deze voor het laatst de app heeft gebruikt.

Widget

Naast het standaard agenda programma, is er ook een “Widget” beschikbaar. Dit is een klein scherm dat op een van de hoofdpagina’s van de tablet of smartphone geplaatst kan worden. Het toont de vier of vijf (afhankelijk van de grootte van de tablet) meest actuele herinneringen en loopt synchroon mee met het hoofdprogramma. Er worden altijd de herinneringen van de gebruiker zelf getoond.

Vanuit deze widget kan direct de agenda zelf opgeroepen worden door er op te klikken.

 

Belangrijkste functies voor de mantelzorger

De basis van de agenda is de weekagenda. Hierin worden alle regelmatig terugkerende herinneringen opgenomen. Niet alleen die op vaste dagen plaatsvinden, maar ook die onregelmatig voorkomen. Denk bv. aan de kapper of een concert. De mantelzorger kan op afstand de agenda beheren en zien of essentiële herinneringen uitgevoerd worden. Ook kan gezien worden wanneer de gebruiker de app het laatst gebruikt heeft om zo een indicatie te hebben over het welzijn van de gebruiker.

De agenda van de gebruiker bevat alle reminders die relevant zijn. De mantelzorger is vaak alleen geïnteresseerd in de reminders die voor de mantelzorger zelf relevant zijn. Bijvoorbeeld een verjaardag waar de gebruiker naartoe gebracht moet worden, of een afspraak bij de kapper. Deze agenda van de gebruiker kan worden gekoppeld aan de eigen Google agenda, zodat deze eenvoudig overzicht opleveren.