Via deze pagina wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling en verspreiding van het covid-19 virus. De bronnen zijn voornamelijk de gegevens die openbaar beschikbaar zijn op de website van het NICE.

Voor de presentatie en de voorspelling van het verdere verloop is een model ontwikkeld. Via dit YouTube filmpje wordt de manier van verspreiden van virussen uitgelegd en de toepassing bij de huidige covid-19 epidemie gedemonstreerd.Een handleiding is ook te downloaden via deze link: Hoe ver is de immuniteit.